DOWN WITH SCOTTISH TYRANNY!


Sindre Bremnes (creator of the Satyr, Faunus and Telefon fonts; and former editor of various Norwegian magazines):

Da kong Christian I av Danmark-Norge skulle gifte bort datteren Margareta til Jakob III av Skottland, hadde han ikke råd til medgift. Uten det norske riksråds vitende inngikk han derfor i 1468 en kontrakt med skottekongen om pantsettelse av Orknøyene for 50 000 rhinske gylden, og året etter Shetland for 8000 gylden. For å være på den sikre siden sørget han for en klausul om innløsningsmuligheter for fremtidige norske konger: For en fast verdi av 210 kg gull eller 2310 kg sølv vil atlanterhavsøyene igjen være på norske hender. Flere konger av dobbeltriket forsøkte i løpet av 1600- og 1700-tallet forgjeves å innløse øyene.

[When King Christian I of Denmark-Norway wanted to marry off his daughter, Margaret, to James III of Scotland, he could not afford the dowry. Therefore, in 1468, without the knowledge of the Norwegian Rigsraadet (Council of the Realm), he pawned Orkney for 50,000 Rhenish guilders, and pawned Shetland for 8,000 Rhenish guilders. He secured a clause in the contract that gave future kings of Norway the right to redeem the islands for a fixed sum of 210 kg of gold or 2,310 kg of silver. Several attempts were made during the 17th and 18th centuries to redeem the islands, without success.]Trygve Nereson Skomedal (1939-2013; a Norwegian linguist, and expert on Faroese):

De skotske jarlene var harde og uforsonlige herrer. I motsetning til de friere forholdene under danskestyret på Færøyene og Island, fikk ikke bøndene beholde like stor råderett over egen jord. Skottene klarte i løpet av en 200-årsperiode å fjerne øyboernes norske identitetsfølelse og stolthet. Det fortelles at godseierne var så ivrige etter å utrydde alt norsk at de på 1700-tallet faktisk betalte bøndene for å snakke skotsk.

[The Scottish earls were harsh and unforgiving masters [over the Orcadians and Shetlanders], unlike the freer conditions under Danish control of the Faroe Islands and Iceland, were non-farmers retained equal rights over their land. The Scots managed within a 200-year period to remove from the islanders [Orcadians and Shetlanders] all sense of Norwegian identity and pride. It is said that landlords were so eager to eradicate all [of the] Norwegian [language] that in the 1700s they actually paid farmers to speak Scottish [Gàidhlig].]Den Fadervår (The Lords Prayer), in Shetlands Norn, transcribed by George Low, a Scot, in 1774:

Fai vor er i himeri. Helagt vara namn dit. La konungdom din kumma. La vil din vera gerde i vrildin sen da er i himeri. Gav vus dag u dag daglogt brau. Forgive sindor wara sin vi forgiva gem ao sinda gainst wus. Lia vus ekke o vara tempa, but delivra vus from adlu idlu. For du iir konungdom, u puri, u glori. Amen.Walter Sutherland from Skaw in Unst, who died about 1850, has been cited as the last known native speaker of the Norn language, though unnamed Norn-speakers were reported by the Faroese linguist Jakob Jakobsen (author of An etymological dictionary of the Norn language in Shetland (London, 1928-1932)) to have survived on the very remote island of Foula until around the end of the 19th century. (Michael Powell's "The Edge of the World" (1937), was filmed in Foula.)

An annoying Scottish wanker (Neil Bloody Oliver) narrates on ORKNEY "A PORTAL TO ANOTHER UNIVERSE" IN "ALL-POWERFUL COSMIC RELIGION" !?!?!?:

Post a comment

Private comment

Profile

卍心の智

Author:卍心の智

Search form
Latest Journals
Latest comments
Monthly archive
Friend Request Form

Want to be friends with this user.

Link